Förlag

Mer info kommer snart

Meditation är samtal med själen

@johannamorkcolden

Önskar du anlita Johanna för hennes föreläsningar ”Förändringsledare” och ”Framgång genom hjärta, kreativitet och mod”?